In de huidige tijd is er enorm veel mogelijk en zeker ook in de uitvaartwereld. Keuzes van nabestaanden worden nageleefd, het is belangrijk dat de nabestaanden hun hart laten spreken.
Een keuze waar je voor komt te staan is of je een begrafenis of een crematie wilt voor je naaste.
Zo kunnen we samen bespreken welke locatie je voor ogen hebt om een samenzijn te plannen, is dit de kerk, thuis, een restaurant of een landelijke locatie. Hierin is heel veel mogelijk!
Samen een kist of mand uitzoeken, hierin hebben we vele voorbeelden.
Zeker ook het rouwvervoer, ook hierin hebben we een tal van mogelijkheden waarin je keuze kunt maken.
Samen kunnen we de wensen bespreken en zo vorm geven aan een uitvaart en “Afscheid naar uw wens”.

Keuze rouwvervoer


Spreker tijdens de uitvaart


Naast mijn werk als uitvaartbegeleider ben ik eventueel ook beschikbaar als “spreker bij afscheid”. Ook al kies je voor een andere uitvaartbegeleider kun je van deze dienst gebruik maken.
Als spreker zoeken we samen om de juiste vorm en inhoud aan een afscheidsbijeenkomst te kunnen geven. Samen kunnen we wensen in teksten, rituelen en muziek samenvoegen tot een geheel dat past bij het afscheid van je dierbare.

Het bespreken van je eigen uitvaart


 

Steeds meer mensen bereiden zich vooraf voor op het afscheid van hun leven. Als het zich voordoet en je helaas weet dat je spoedig komt te overlijden, dan is het met ons bespreken hiervan mogelijk. Dit is een discreet, vrijblijvend en kosteloos gesprek.

Verzorging en opbarenDit is heel belangrijk, het afscheid nemen, het verzorgen, maar ook zeker de plek van opbaren. Doen we dit thuis in de vertrouwde omgeving als dit mogelijk is, of in een uitvaartcentrum of aula of in een zoals wij dit noemen een 24-uurs kamer, dit is een ingerichte huiskamer die ter beschikking staat waarvan je een sleutel krijgt en de gehele opbaartijd naar toe kunt. 

24-uurs kamers


Na het afscheid


 

Een paar weken na de uitvaart komen we nog een keer bij je om na te praten over het afscheid en hoe alles is ervaren. Goed afscheid nemen is daarom van groot belang en werkt mee aan een goed rouwproces.